ภาพงานแถลงข่าว Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย


[gallery_bank type=”images” format=”thumbnail” title=”true” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”random” animation_effect=”” album_title=”false” album_id=”1″]

กรุงเทพมหานครฯ


[gallery_bank type=”images” format=”thumbnail” title=”true” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”random” animation_effect=”” album_title=”false” album_id=”2″]

ภูเก็ต


[gallery_bank type=”images” format=”thumbnail” title=”true” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”random” animation_effect=”” album_title=”false” album_id=”3″]

เชียงใหม่


[gallery_bank type=”images” format=”thumbnail” title=”true” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”random” animation_effect=”” album_title=”false” album_id=”4″]

อุดรธานี


[gallery_bank type=”images” format=”thumbnail” title=”true” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”random” animation_effect=”” album_title=”false” album_id=”5″]