ภาพงานแถลงข่าว Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย


กรุงเทพมหานครฯ


ภูเก็ต


เชียงใหม่


อุดรธานี