วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahaviharn

2

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahaviharn

กิจกรรม | Activity

13 – 15 เมษายน 256113 – 15 April 2018
สักการะพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก
Pay respect to Phra Buddha Dhamma Misaraj Lokatadilok
หลวงพ่อรุ่งอรุณ
Luang Por Roong Arun
สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์
Buddha image/monks water sprinkling
ลานวัฒนธรรม
Cultural exhibition square
ร้านค้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชน
Local crafts & food stalls