ล้ง 1919

Lhong 1919

7

ล้ง 1919

Lhong 1919

กิจกรรม | Activity

12 – 15 เมษายน 256112 – 15 April 2018
สรงน้ำพระพุทธรูป/สักการะเจ้าแม่หม้าโจ่ว
Buddha image water sprinkling/pay respect to Mazu goddess
อุโมงค์ดอกมะลิ ละอองน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระวันรัต
Jasmine flower tunnel / Somdej Phra Wannarat holy water
ก่อพระเจดีย์ทราย โดย แทน โฆษิตพิพัฒน์
Sand pagoda building by Tan Kositpipat
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เขตคลองสาน
Elders water sprinkling ceremony from Klongsan district
ตลาดร่มแดง ชุมชนถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน
‘Rom Daeng’ market by Chiang Mai Road community, Klongsan district