ท่ามหาราช

Tha Maharaj

5

ท่ามหาราช

Tha Maharaj

กิจกรรม | Activity

สรงน้ำพระพุทธรูป
Buddha image water sprinkling
เวิร์คช็อปศิลปะ
Arts workshop
มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง
Mini-concert from famous artists
ประกวดถ่ายภาพ One Shot Knockout
One Shot Knockout Photo Competition
ร้านค้าชุมชน
Community shops