วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Ratchawaramahaviharn

1

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Ratchawaramahaviharn

กิจกรรม | Activity

สรงน้ำพระพุทธรูป
Buddha image water sprinkling
สรงน้ำพระสงฆ์ (ทุกวัน เวลา 16.00 น.)
Water sprinkling for monks (every day at 4 p.m.)
สวดนพเคราะห์
prayer for good fortune
ทำบุญบังสุกุลบรรพบุรุษ
Memorial services for the departed
ถวายสังฆทาน / ผ้าไตรจีวร
Giving offerings to monks
ทำบุญก่อเจดีย์ทราย
Traditional Thai Sand castle building
นวดแผนโบราณวัดโพธิ์
Thai Massage
ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
Thai Musical Compositions of
HM King Bhumibol Adulyadej
Singing Contest
ร้านค้าชุมชน
Community shops