เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

Asiatique The Riverfront

8

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

Asiatique The Riverfront

กิจกรรม | Activity
13 – 15 เมษายน 256113 – 15 April 2018
สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด
Birthday Buddha image water sprinkling
นิทรรศการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปี 2
Exhibition on ‘Pa Khao Ma’ (traditional Thai loincloth), Season 2
อุโมงค์ละอองน้ำพระพุทธมนต์ 4 พระอารามหลวง
Tunnel of holy water blessed by 4 royal temples
รำวงย้อนยุค สามช่า มวยทะเลเฮฮา
Traditional Thai dance, Sam Cha ‘Sea Boxing’
ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน
Ferris wheel, merry-go-round
ร้านค้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชน
Blue-flag stalls, community stalls
คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง
Concerts from various artists